Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

FAQ

Většina velkých přepravců má své směrnice ohledně přepravy osobních transportérů Segway PT. Někteří vypravují Segway jako asistenční pomůcku, jiní nikoliv. Obecně platí, že lithium-iontové baterie, které Segwaye PT používají, jsou považovány jako hazardní materiál a nejsou povoleny v přepravě v komerčních letech. Nejlepší je pozemní či lodní přeprava. Zjistěte si konkrétní podmínky se svým přepravcem.

Ano. Segway PT je vyroben tak, aby umožňoval provoz takřka v jakýchkoliv podmínkách. Dávejte však pozor na kluzký terén. Mějte také na paměti, že Segway PT nebyl projektován na to, aby byl ponořen do vody. Taktéž byste neměli nechávat Segway PT dlouze na prudkém dešti.

Ano. Každý InfoKey ovladač může být zablokován v začátečnickém módu stiskem speciální kombinace tlačítek. Můžete také nastavit rychlosti pro jednotlivé módy zvlášť. Další přizpůsobení rychlostních profilů a jejich zapečetění je možné nechat udělat u nejbližšího prodejce produktů Segway.

Pro bližší informace kontaktujte svého prodejce.

Ano. Přeprava baterií Segway podléhá “hazmat” certifikaci. Všechny větší přepravní společnosti jsou schopny takový materiál bezpečně přepravit. Kontaktujte svého prodejce pro více informací.

Ne. Aktuálně vyrabíme pouze SE produkty. Tedy Segway PT i2 SE a x2 SE.

Ano. Segway nastavil váhové limity jezdce pro zajištění maximální bezpečnosti. Minimální váha jezdce je 45kg, maximální povolené zatížení včetně jezdce a veškerého nákladu je 117kg. Celková váha zatížení řidítek by neměla překročit 4,5kg.

Každý osobní transportér Ninebot by Segway před odesláním z továrny prochází testovacím režimem, aby se ověřily jeho funkce a byly dodrženy kvalitativní standardy. Následkem tohoto testování mohou být lehké známky použití a kilometrický nájezd (1 km-15 km). Prosíme, nestrachujte se, že se nejedná o nové zařízení. Jednoduše se snažíme udělat maximum pro zajištění vaší bezpečnosti na našich produktech.

Budeme s vámi rádi v kontaktu. Provozujeme svůj profil na sociálních sítích. Začněte nás sledovat ještě dnes!

Společnost Segway neustále hledá enthusiasty, zkušené prodejce a vizionáře pro rozšíření naší globální distribuce. Kontaktujte prosím voracek@segwaypt.cz pro více informací.

Po aktualizaci firmwaru je třeba váš stroj kalibrovat. Zapněte jej, stiskněte tlačítko LOCK na dálkovém ovladači a položte E+ do horizontální polohy, tedy tak, aby stroj ležel vodorovně se zemí. Může se stát, že zařízení bude vydávat varovné zvuky. Je to normální stav. Narovnejte stroj do vzpřímené polohy a stiskněte na dálkovém ovladači 4x tlačítko ON. Uslyšíte pípnutí. Stiskněte a držte tlačítko omezovače rychlosti “Speed limit”, během 5 – 8 vteřin uslyšíte další pípnutí. Pusťte tlačítko omezovače rychlosti a během 3 vteřin uslyšíte další 3 pípnutí, která indikují, že kalibrace proběhla správně. Pokud se vám nepodaří provést kalibraci na první pokus, postup několikrát opakujte.

1) Připojte se ke stroji prostřednictvím telefonu pomocí aplikace Ninebot by Segway.
2) Zvolte položku “other settings” ”attitude calibration”.
3) Jakmile se aktualizuje firmware otočte miniPRO vzhůru nohama a zapněte jej. Počkejte v této pozici dokud neuslyšíte 2x pípnutí.
4) Stroj je zkalibrován.

1) Zvědněte stroj nad zem a držte jej horizontálně i vertikálně bez hnutí.
2) Stiskněte zapínací tlačítko, indikační osvětlení zčervená a stroj vydá táhlý zvuk.
3) Ihned stiskněte a držte zapínací tlačítko, zvuk by měl ustat, nyní můžete tlačítko opět pustit.
4) O vteřinu později stiskněte a držte zapínací tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí. Následně se změní červené indikační osvětlení na oranžové. Kalibrace byla dokončena.

Nejlepším způsobem je použít stlačený vzduch či mokrý hadr. Nepoužívejte vysokotlaké vodní čističe, mohou způsobit průnik vody do zařízení a zničit jej! Pokud je povrch poškrábaný můžete použít polituru na leštění plastů.

Je třeba nejprve sundat kolo. Odejměte ochrannou poklici, pod ní se nachází tři šrouby, které odšroubujte, a sundejte kolo. Ventilek naleznete na vnitřní straně kola. Předepsaný tlak se pohybuje mezi 15 ~ 20PSI. Čím je jezdec těžší, tím větší by měl být tlak v pneumatice.

Pro běžnou údržbu používejte nejlépe mýdlovou vodu a houbu. Nepoužívejte tlakové vodní čističe a dejte pozor, aby se voda nedostala do nabíjecího portu. Mějte na paměti, že nedoporučujeme používat různé oživovače plastů, pneumatik a podobně, protože většina z nich může na pneumatikách snižovat trakci.

Nabíjejte baterie často. Pokud nebudete váš stroj používat delší dobu, plně nabijte baterii a minimálně jednou měsíčně nabíjení opakujte. Pokud nebudete váš stroj používat po dobu několika měsíců a déle, demontujte plně nabité baterie ze zařízení, uložte je na vhodném suchém místě a nabíjejte je minimálně jednou za 3 – 6 měsíců. Pokud váš stroj odložíte bez plného nabití, například s 50% kapacity baterie, může dojít k nenávratnému poškození již po 15 dnech!

Váš autorizovaný prodejce vaši záruku registruje v době 72 hodin od vaší koupě.

Segway PT se nabíjí ze stadardní síťové zásuvky. Plné nabití baterií z prázdna trvá 8-10 hodin. Batrie nemají paměťový efekt, takže je můžete nabíjet kdykoliv v jakémkoliv stavu vybití.

Segway PT je citlivý na náklon jezdce a za pomoci pěti citlivých gyroskopů a dvou akcelerometrů tento náklon 100x za vteřinu měří. Vyrovnává za pomoci jemných korekcí kol ve směru náklonu, čímž dochází jednak k pohybu a také k rovnovážnému stavu. Segway PT LeanSteer technologie umoňuje jezdci položit se do pohybu a jet z bodu A do bodu B. Využívá měření bočního náklonu jezdce k zatáčení a předo-zadního náklonu ke korekci rychlosti. Výsledkem je naprosto plynulé, intuitivní řízení Segway PT.

Na jedno nabití může i2 SE dojet až 38km a x2 SE 19km. Mějte na paměti, že dojezd je závislý na váze jezdce, jízdním stylu, terénu a počasí. Výhodou je, že Segway PT má pokročilý systém rekuperace, takže každým bržděním, či jízdou z kopce baterie nabíjíte. Budete překvapeni, jak daleko se se svým Segwayem PT dostanete.

Každý model Segwaye PT má dva operační módy: začátečnický mód, nebo-li želva, a standardní mód. Začátečnický mód je nastaven na 13 km/h a stadardní mód je nastaven na 20 km/h.

Pro detailní informace si prosím přečtěte přiložený manuál. Můžete jej taktéž nalézt zde na našich stránkách.

Se standardní nabíječkou trvá plné nabítí 2 – 4 hodiny.

Obecně platí, že průměrný člověk zvládne základy do 5 minut. Nicméně každý člověk je jiný a někomu to může trvat i déle. Pokud jste si pořídili Ninebot, je třeba si řádně pročíst manuál před prvním použitím. Pokud jste si jej zapůjčili, měli byste absolvovat školení od pověřené osoby.

Pro zjištění ceny kontaktujte svého nebližšího prodejce. Podívejte se do sekce kontakt, můžete využít náš kontaktní formulář.

Staré baterie můžete odevzdat u svého prodejce, či ve specializovaném sběrném dvoře pro jejich ekologickou likvidaci.

1) Zvědněte stroj nad zem a držte jej horizontálně i vertikálně bez hnutí.
2) Stiskněte zapínací tlačítko, indikační osvětlení zčervená a stroj vydá táhlý zvuk. 3) Ihned stiskněte a držte zapínací tlačítko, zvuk by měl ustat, nyní můžete tlačítko opět pustit.
4) O vteřinu později stiskněte a držte zapínací tlačítko, dokud neuslyšíte pípnutí. Následně se změní červené indikační osvětlení na oranžové. Kalibrace byla dokončena.

Nabíjejte Ninebot by Segway ONE E+ každé tři měsíce bez toho, aniž byste vyjímali baterii.

V každé zemi se můžou podmínky provozu osobních transportérů mírně lišit. V České republice má Segway obdobná práva a možnosti jako chodec. Bližší informace naleznete v sekci Místní regulace a záruční podmínky.

Existují postupy a řešení různých potenciálních problémů, které můžete vyřešit sám. Postupujte podle manuálu produktu.

Zjistěte si místní regulace a omezení daná zákonem.  (2)Použijte ochrané prvky jako je helma, kolenní a loketní chrániče předtím, než se vydáte na cestu.  (3)Ujistěte se, že máte k dispozici alespoň 60% kapacity baterie.  (4)Neměli byste před cestou užívat alkohol či jiné látky, které mohou ovlivnit vaši stabilitu.  (5)Soustřeďtte se na jízdu, vyhněte se nerovnostem větším než 3 cm, stoupání či klesání převyšující 20°a jiným nevhodným jízdním překážkám.  (6)Těhotné ženy, lidé se srdečními problémy a kdokoliv, kdo není schopen stoupat do schodů bez asistence, by neměl osobní transportér používat. Produkty Ninebot by Segway jsou vždy pouze pro jednu osobu, nejezděte na nich ve dvou či více lidech. Děti do 14 let mohou používat osobní transportéry pouze s dozorem.

Jedná se o varování nízkého stavu baterie. Přestaňte používat stroj a co nejdříve jej nabijte. Poté alarm utichne.

Nový stroj by měl být poprvé nabíjen 2-3 hodiny. Zkontrolujte indikační kontrolku nabíjení na externí nabíječce. V průběhu nabíjení je červená, jakmile je stroj plně nabit, svítí zeleně.

Ninebot by Segway jsou osobní transportéry, které jsou alternativou pro pohyb na pěší vzálenost. Osobní transportéry Ninebot by Segway mohou narozdíl od elektrokola provádět 360°rotaci na místě a manévrovat v minimálním prostoru.

InfoKey ovladač je klíč a informační displej zároveň. Každý je unikátně programován pro daný Segway a slouží jako klíč a imobilizér v jednom. Displej zobrazuje různé provozní informace, jako je stav baterie, rychlost, výkon Segwaye PT a další. Navíc může aktivovat bezpečnostní alarm, který zabraňuje krádeži, či nepovolenému užívání Segwaye PT.

Přesvědčte se, že jste se připojili správným telefonem. Pokud ano, nainstalujte si aplikaci Ninebot by Segway znovu. Pokud se chyba stále zobrazuje, bude nejspíše nutné vyměnit baterii miniPRO.

Postavte se za Segway PT a pod pravým nášlapem naleznete nálepku s čárovým kódem a sériovým číslem Segwaye, které má 12 čísel. Dalším místem je prostor pod bateriemi, kde je číslo vyraženo do hliníkové platformy.

① Jedete-li příliš rychle, stroj aktivuje alarm a zpomalí, přičemž dochází k mírnému záklonu. ② Stroj má nastavený omezovač rychlosti. Zkontrolujte indikátor omezovače rychlosti na displeji. Pokud je ikona zopbrazena, stiskněte tlačítko omezovače rychlosti na pravé straně dálkového ovladače. Pro zobrazení nastaveného rychlostního limitu stiskněte tlačítko zámku na dálkovém ovladači. Pro nastavení potom pomocí pravého a levého tlačítka nastavíte požadovanou hodnotu. ③ Stroj je potřeba zkalibrovat. ④ Baterie jsou vybité.